İşyeri Sigortaları

İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket sigortasıdır. İşyeri binası ve içindeki mal varlığı beyan edilen tutar üzerinden teminat altına alınmaktadır.

İşyeri Paket Sigortası ile:

  • Bina, emtea, makina/tesisat, bina demirbaşları, dekorasyon yangın,yıldırım, infilak risklerine karşı teminat altıdadır.
  • Emtea, makina/tesisat, demirbaş, dekorasyon ve binada sel yada su baskınının meydana getirdiği zararlar teminat altındadır.
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör sonucunda meydana gelecek zararlar teminat altındadır.
  • Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlar teminat kapsamındadır.
  • İşyerindeki eşyalar hırsızlık veya hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminat altındadır.
  • Yangın, yıldırım ve infilak rizikolarından birinin gerçekleşmesi sonucu işletmenin faaliyetlerinin durması “iş durması teminatı“ ile güvence altına alınmıştır. Cam kırılması teminatı ile sigortalı yerde takılı olarak bulunan kapı, pecere, iç ve dış vitrin camları teminat altına alınmıştır.
  • İşyerindeki mutat işlemin ifası esnasında vuku bulabilecek kazalar sebebiyle, 3. şahıslar tarafından ileri sürülecek bedeni zararlar ile 3. şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek zarar teminat altındadır.
  • İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işçilerin uğrayacağı zararlar teminat altındadır.
  • 3. Şahıs Emtea teminatı ile, sigortalı işyerinde bulunan 3. şahıslara ait ticari mallar olası risklere karşı teminat altına alınmaktadır.

Sigortacılık hizmetleri, güncelleme ve gelişmeler ile ilgili sormak istediklerinizi bize buradan iletebilirsiniz!