Konut Sigortası

En değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve 'kişiye özel' bir paket sigorta uygulamasıdır. Konut Paket Sigorta Poliçesi ile ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumlulukları da teminat altına alınabilmektedir.

Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir. Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunu güvence altına alır.

Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder.

 • Yangın Sigortası Genel Şartları
 • Hırsızlık Sigortası Genel Şartları
 • Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları
 • Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları
 • Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
 • Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları
 • Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları
 • Konut Poliçesi Kloz ve Özel Şartları
 • Hasar Durumunda İstenecek Bilgiler
 • Zorunlu Deprem Sigortası ile İlgili Uyarı

Sigortacılık hizmetleri, güncelleme ve gelişmeler ile ilgili sormak istediklerinizi bize buradan iletebilirsiniz!